Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 1. daļas 11. uzd. Aritmētiskā progresija. (2014) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Proporcija. (2014) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Vērtības izteikšana. (2014) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Krustpunkts ar x asi. (2014) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Līdzīgo savilkšana. (2014) 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Pakāpes. (2014) 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Kopsaucējs. (2014) 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Skaitļu salīdzināšana. (2014) 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Daļveida vienādojums. (2014) 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Prizma. (2014) 1p.
11. 1. daļas 21. uzd. Paralelograma leņķi. (2014) 1p.
12. 1. daļas 22. uzd. Taisnleņķa trijstūris. (2014) 1p.
13. 1. daļas 23. uzd. Leņķi riņķī. (2014) 1p.
14. 1. daļas 24. uzd. Statistikas elementi. (2014) 2p.