Matemātikas eksāmens 9. klasei notiks 2016. gada 31. maijā.
  
Eksāmena saturs.
 
Eksāmenam ir viens variants.
Skolēnam jāveic
 • 24 uzdevumi eksāmena 1. daļā,
 • 8 uzdevumi eksāmena 2. daļā.
 
Eksāmena materiāli.
 
Skolēnam:
 • 2 A4 formāta darba lapas eksāmena 1. daļai,
 • 5 A4 formāta darba lapas un 1 A4 formāta formulu lapa 2. daļai.
 
Skolotājam 1 A4 formāta darba vērtētāja lapa.
 
Eksāmena darbā iegūtā kopējā vērtējuma izteikšana no punktiem ballēs tiek aprēķināta tikai elektroniski, ievadot skolēna darba rezultātu kopsavilkumu tabulā.
  
Eksāmena norise:
 • 9.45 Eksāmena vadītājs uzaicina skolēnus ienākt eksāmena telpā un iepazīstina skolēnus ar eksāmena norisi.
 • 9.55 Eksāmena vadītājs izdala skolēniem eksāmena 1. daļas darba lapas, uzaicina skolēnus tajās ierakstīt ziņas par sevi.
 • 10.00–10.50 (50 min) Skolēni veic eksāmena 1. daļu.
 • 10.50–11.05 (15 min) Starpbrīdis
 • 11.05 Eksāmena vadītājs izdala eksāmena 2. daļas darba lapas, uzaicina skolēnus tajās ierakstīt ziņas par sevi.
 • 11.10–13.10 (120 min) Skolēni veic eksāmena 2. daļu.
 
Noteikumi
Svarīgi!
Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
  
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
 • Darbs veicams ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) drīkst lietot tikai zīmējumos. Drīkst izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju.
Svarīgi!
Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
Darba izpildes laikā pie skolēna nedrīkst atrasties jebkāds elektroniskais saziņas līdzeklis (mobilais telefons, viedtālrunis, planšetdators u.c.).
  
Šeit var iepazīties ar 2015. gada 9. klases eksāmena darba lapām.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml