Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 2. daļas 3. uzd. Statistikas elementi. Mediāna (2015) 5p.
2. 2. daļas 4. uzd. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015) 5p.
3. 2. daļas 8. uzd. Datu analīze (2015) 5p.