Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas (2016) Citi zema 1p. Atpazīst analītiski dotu lineāru funkciju
2. 1. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija (2016) Citi zema 1p. Atpazīst aritmētisko progresiju
3. 1. daļas 3. uzd. Ievilkta, apvilkta riņķa līnija (2016) Citi zema 1p. Zina, ka riņķa līniju var ievilkt vai apvilkt jebkuram trijstūrim, bet ne jebkuram četrstūrim
4. 1. daļas 4. uzd. Aksiālā simetrija (2016) Citi zema 1p. Figūru simetrijas ass
5. 1. daļas 5. uzd. Trijstūra eksistence (2016) Citi zema 1p. Trijstūra nevienādība, trijstūra malu garumi.
6. 1. daļas 6. uzd. Parabola (2016) Citi zema 1p. Izvēlas kvadrātfunkciju, kuras zari ir vērsti uz augšu/ leju
7. 1. daļas 7. uzd. Tabula (2016) Citi zema 1p. Izvēlas lineārai izteiksmei atbilstošo tabulu
8. 1. daļas 8. uzd. Laukuma vienības (2016) Citi zema 1p. Pārveido kvadrātmetrus par kvadrātdecimetriem
9. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals (2016) Citi zema 1p. Izvēlas x, kuram daļa nav definēta
10. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātnevienādība (2016) Citi vidēja 1p. Izvēlas atrisinājuma skicei atbilstošo kvadrātnevienādību
11. 1. daļas 11. uzd. Vidējais skaits (2016) Citi zema 1p. Dota kopējā naudas summa un izmaksātā vidējā alga, nosaka darbinieku skaitu
12. 1. daļas 12. uzd. Proporcija (2016) Citi zema 1p. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana
13. 1. daļas 13. uzd. Kvadrātu starpības formula (2016) Citi zema 1p. Izvēlas kvadrātu starpības sadalījumu reizinātājos
14. 1. daļas 14. uzd. Perimetrs (2016) Citi zema 1p. Uzraksta pamata malas izteiksmi, jo dots perimetrs un sānu mala
15. 1. daļas 15. uzd. Izteiksme (2016) Citi zema 1p. Izteiksmi reizina ar skaitli
16. 1. daļas 16. uzd. Procenti (2016) Citi zema 1p. Prot aprēķināt 10% no skaitļa
17. 1. daļas 17. uzd. Izmaksu formula (2016) Citi zema 1p. Izvēlas sakarību atbilstoši tekstam
18. 1. daļas 18. uzd. Mediāna (2016) Citi zema 1p. Nosaka mediānu sakārtotai skaitļu virknei ar nepāra elementu skaitu
19. 1. daļas 19. uzd. Laiks (2016) Citi vidēja 1p. Daļa no 1 stundas, pāreja uz min. Nosaka laiku, kad beidzas pasākums, ja ir zināms sākuma laiks
20. 1. daļas 20. uzd. Katetes izteikšana (2016) Citi zema 1p. Lieto Pitagora teorēmu katetes kvadrāta izteikšanai ar burtiem
21. 1. daļas 21. uzd. Trapeces leņķi (2016) Citi zema 1p. Saskata un nosauc šķērsleņķus trapecē
22. 1. daļas 22. uzd. Paralelograma leņķi (2016) Citi vidēja 1p. Zina pretējo leņķu vienādību
23. 1. daļas 23. uzd. Cilindra tilpums (2016) Citi vidēja 1p. Aprēķina tilpumu, ja dots pamata laukums un augstums
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās sakarības (2016) Citi vidēja 1p. Nosaka sin, cos vai tg taisnleņķa trijstūrī
25. 1. daļas 25. uzd. Līdzīgi trijstūri (2016) Citi vidēja 1p. Doti līdzīgi taisnleņķa trijstūri, jāaprēķina mala
26. 2. daļas 1.a) uzd. Vienādojums (2016) Citi vidēja 4p. Atver iekavas, atrisina reducētu kvadrātvienādojumu
27. 2. daļas 1.b) Skaitliska izteiksme (2016) Citi vidēja 4p. Decimāldaļu reizina ar 10 otro pakāpi, velk sakni, lieto pakāpju reizināšanas likumu, kāpina, saskaita, atņem veselus skaitļus
28. 2. daļas 1.c) Algebriskas daļas (2016) Citi vidēja 3p. Uzraksta kopīgo saucēju, uzraksta skaitītāja izteiksmi un aprēķina starpību
29. 2. daļas 2. uzd. Paralelograms (2016) Citi vidēja 4p. Sakarības vienādsānu taisnleņķa trijstūrī, paralelograma perimetrs un laukums
30. 2. daļas 3. uzd. Statistika, kombinatorika, varbūtība (2016) Citi vidēja 4p. Skaidro modas jēdzienu, lieto kombinatorikas reizināšanas likumu, aprēķina varbūtību
31. 2. daļas 4. uzd. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) Citi vidēja 4p. Hiperbolas konstruēšana (skolēnam nepieciešama papīra lapa), punkta piederības noteikšana
32. 2. daļas 5. uzd. Nevienādību sistēma (2016) Citi vidēja 7p. Prot kāpināt binomu, savelk līdzīgos locekļus, risina lineāras nevienādības, zīmju maiņa, intervāli, iracionāla skaitļa piederība intervālam
33. 2. daļas 6. uzd. Teksta uzdevums par samaksu (2016) Citi vidēja 5p. Prot sastādīt lineāru vienādojumu, izpilda darbības ar decimāldaļām
34. 2. daļas 7. uzd. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2016) Citi vidēja 6p. Aprēķina tilpumu, izsaka augstumu. Decimāldaļas. Kubikdecimetri, litri
35. 2. daļas 8. uzd. Attālumi (2016) Citi vidēja 3p. Prot noteikt punktu ģeometrisko vietu, zina sakarības regulārā un taisnleņķa trijstūrī

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-13. uzd. (2016) 00:00:00 vidēja 12p.
2. 1. daļas 14.-25. uzd. (2016) 00:00:00 vidēja 13p.
3. 2. daļas algebras uzdevumi (2016) 00:00:00 vidēja 18p. 1. a), b), c) un 5. uzd. Vienādojums, skaitliska izteiksme, algebriskas daļas, nevienādību sistēma
4. 2. daļas ģeometrijas uzdevumi (2016) 00:00:00 vidēja 13p. 2., 7., 8. uzd. Paralelograms, taisnstūra paralēlskaldnis, attālumi
5. 2. daļas teksta uzdevumi (2016) 00:00:00 vidēja 13p. 3., 6., 4. uzd. Statistika, kombinatorika, cenu aprēķināšana, hiperbolas konstruēšana