Uzdevumi

1. Naudas ieņēmumu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Teksta uzdevums par iepirkšanos. 3 darbības, simti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Kopīgs darbs. Par krāniem

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Kopīgs darbs. Žurciņu pusdienas

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Kopīgs darbs. Konfektes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Preces cena

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Attālums starp diviem velosipēdistiem (kustība vienā virzienā)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Laika aprēķināšana, ja zināmi attālums un ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Taisnstūra laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Divas kastes (tilpums)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Pamatdaļa no leņķa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Riņķa līnijas ar kopīgu centru

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Kustības un pirkuma uzdevumi. Ģeometrija

Grūtības pakāpe: vidēja

34

Materiāli skolotājiem