Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naudas ieņēmumu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3. Viena cipara paturēšana atmiņā.
2. Teksta uzdevums par iepirkšanos. 3 darbības, simti 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teksta uzdevums.
3. Kopīgs darbs. Par krāniem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Tukšā vannā pa vienu krānu ietek ūdens, pa otru iztek.
4. Kopīgs darbs. Žurciņu pusdienas 3. izziņas līmenis augsta 4p. 6 darbības. Dots laiks, kurā darbu var veikt katrs no darītājiem.
5. Kopīgs darbs. Konfektes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strukturēts uzdevums. 4 darbības. Dota darītāja jauda.
6. Preces cena 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta uzdevums par mazākā kopīgā dalāmā noteikšanu.
7. Attālums starp diviem velosipēdistiem (kustība vienā virzienā) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot reizināt decimāldaļas, prot aprēķināt attālumu, ja kustība notiek vienā virzienā.
8. Laika aprēķināšana, ja zināmi attālums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot dalīt ar decimāldaļu. Zina laika aprēķināšanas formulu.
9. Taisnstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārveido mērvienības
10. Divas kastes (tilpums) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot aprēķināt un salīdzināt divu taisnstūra paralēlskaldņu tilpumus.
11. Pamatdaļa no leņķa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļa no leņķa. Leņķu veidi pēc to lieluma.
12. Riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis zema 2p. Riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana, ja dots diametrs.
13. Riņķa līnijas ar kopīgu centru 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Divām riņķa līnijām ar kopīgu centru prot noteikt diametrus, rādiusus, rādiusu starpību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības un pirkuma uzdevumi. Ģeometrija 00:40:00 vidēja 34p.