Uzdevumi

1. Stabiņu diagramma. Datu nolasīšana. Atzīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Stabiņu diagramma. Informācijas nolasīšana. Saldējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Stabiņu diagramma. "Par cik", "cik reižu"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Daļu saskaitīšana pēc attēla

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Datu nolasīšana. Ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

7
6. Sektoru diagramma. Spriedumi

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Sektoru diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5

Testi

1. Diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

23,5

Materiāli skolotājiem