Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stabiņu diagramma. Datu nolasīšana. Atzīmes 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Stabiņu diagramma. Informācijas nolasīšana. Saldējumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p.
3. Stabiņu diagramma. "Par cik", "cik reižu" 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
4. Daļu saskaitīšana pēc attēla 2. izziņas līmenis zema 2p. Darbību pieraksta ar skaitļiem. Saskaita daļas
5. Datu nolasīšana. Ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
6. Sektoru diagramma. Spriedumi 2. izziņas līmenis augsta 2p. Pārbauda, ka no skolēnu skaita, kas atbilst 60%, nav iespējams, kas atbilst 10%
7. Sektoru diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Pēc apraksta izvēlas sektoru diagrammu un pieraksta tēmas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagrammas 00:40:00 vidēja 23,5p.