Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stabiņu diagramma. Datu nolasīšana. Atzīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p.
2. Stabiņu diagramma. Informācijas nolasīšana. Saldējumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p.
3. Stabiņu diagramma. "Par cik", "cik reižu" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
4. Daļu saskaitīšana pēc attēla 2. izziņas līmenis zema 2 p. Darbību pieraksta ar skaitļiem. Saskaita daļas
5. Datu nolasīšana. Ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
6. Sektoru diagramma. Spriedumi 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda, ka no skolēnu skaita, kas atbilst 60%, nav iespējams, kas atbilst 10%
7. Sektoru diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Pēc apraksta izvēlas sektoru diagrammu un pieraksta tēmas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagrammas 00:40:00 vidēja 23,5 p.