Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 2. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 3. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 4. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 5. – 8. uzdevums. Garuma mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. 9. uzdevums. Teksta uzdevums – perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 10. uzdevums. Skaitļu ķēdīte

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 11. uzdevums. Teksta uzdevums – galdu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 12. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Vienādi trijstūri un četrstūri

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 13. uzdevums. Nezināmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 14. uzdevums. Dalāmā noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 15. uzdevums. Izteiksmju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 16. uzdevums. Daļas no laika vienībām. Minūtes, sekundes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 17. uzdevums. Daļas no laika vienībām. Stundas, minūtes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 18. uzdevums. Daļas no laika vienībām. Mēneši, gads

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 19. uzdevums. Daļas no naudas vienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 20. uzdevums. Teksta uzdevums par gaisa temperatūru

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. 21. uzdevums. Teksta uzdevums par garumu

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. 22. uzdevums. Masas aprēķināšana gramos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 23. uzdevums. Masas aprēķināšana kilogramos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 24. uzdevums. Masas aprēķināšana. Grami un kilogrami

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 25. uzdevums. Masas aprēķināšana gramos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 26. uzdevums. Teksta uzdevums par laika aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 27. uzdevums. Teksta uzdevums. Vistas krāsošanas veidi

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Aritmētika, teksta uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Mērvienības, daļas, ģeometriskās figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem