Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievēro darbību secību.
2. 2. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievēro darbību secību.
3. 3. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievēro darbību secību.
4. 4. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievēro darbību secību.
5. 5. – 8. uzdevums. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lieto matemātisko terminu "par cik mazāk", izdara aprēķinu un pieraksta mērvienību. Pāriet no lielākām mērvienībām uz mazākām.
6. 9. uzdevums. Teksta uzdevums – perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto matemātisko terminu "reizes mazāks" un pieraksta atbildi ar skaitļiem. Lieto matemātisko terminu "taisnstūra perimetra aprēķināšanai" un pieraksta atbildi ar skaitļiem..
7. 10. uzdevums. Skaitļu ķēdīte 1. izziņas līmenis zema 1p. Matemātiski risina problēmu pēc parauga. Visu darbību veikšana pēc kārtas: saskaitīšana, atņemšana, reizināšana.
8. 11. uzdevums. Teksta uzdevums – galdu skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina praktisku problēmu.
9. 12. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Vienādi trijstūri un četrstūri 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kuras ģeometriskas figūras ir trijstūri, salīdzina tās pēc formas un izmēra.
10. 13. uzdevums. Nezināmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dalītāju un dalījumu, novērtē to lielumu.
11. 14. uzdevums. Dalāmā noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes un nosaka dalāmā lielumu.
12. 15. uzdevums. Izteiksmju salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes.
13. 16. uzdevums. Daļas no laika vienībām. Minūtes, sekundes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina doto mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu, lai izteiktu mazākās mērvienībās.
14. 17. uzdevums. Daļas no laika vienībām. Stundas, minūtes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina doto mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu, lai izteiktu mazākās mērvienībās.
15. 18. uzdevums. Daļas no laika vienībām. Mēneši, gads 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina doto mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu, lai izteiktu mazākās mērvienībās.
16. 19. uzdevums. Daļas no naudas vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina doto mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu, lai izteiktu mazākās mērvienībās.
17. 20. uzdevums. Teksta uzdevums par gaisa temperatūru 3. izziņas līmenis augsta 1p. Matemātiski risina praktisku problēmu, kas saistīta ar dabaszinātņu jautājumu, lietojot pulksteņa laiku uzdevuma risināšanai.
18. 21. uzdevums. Teksta uzdevums par garumu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Matemātiski risina problēmu.
19. 22. uzdevums. Masas aprēķināšana gramos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina praktiskus uzdevumus, kas saistīt ar sadzīves jautājumiem.
20. 23. uzdevums. Masas aprēķināšana kilogramos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina praktiskus uzdevumus, kas saistīt ar sadzīves jautājumiem.
21. 24. uzdevums. Masas aprēķināšana. Grami un kilogrami 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar sadzīves jautājumiem.
22. 25. uzdevums. Masas aprēķināšana gramos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar sadzīves jautājumiem.
23. 26. uzdevums. Teksta uzdevums par laika aprēķināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto pulksteņa jēdzienu un matemātiski risina problēmu.
24. 27. uzdevums. Teksta uzdevums. Vistas krāsošanas veidi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Apkopo matemātisku informāciju un risina reālu problēmu, nosakot atbilstošu gadījumu skaitu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 9. uzdevums. Teksta uzdevums – perimetra aprēķināšana (ar pamatojumu) Citi vidēja 4p. Lieto matemātisko terminu "reizes mazāks" un pieraksta atbildi ar skaitļiem. Lieto matemātisko terminu "taisnstūra perimetra aprēķināšanai" un pieraksta atbildi ar skaitļiem..
2. 27. - 28. uzdevums. Teksta uzdevums. Vistas krāsošanas veidi (ar pamatojumu) Citi augsta 4p. Apkopo matemātisku informāciju un risina reālu problēmu, nosakot atbilstošu gadījumu skaitu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika, teksta uzdevumi 00:30:00 vidēja 14p. Testā iekļauti diagnosticējošā darba 3.klasei matemātikā 1.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,13.,14.,15.,20.,21.,26.,27.,28.uzdevumi. Testā tiek iekļuti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi lietot matemātiskos terminu, risināt praktisus problēmu uzdevumus, lietot summas un starpības jēdzienus, kā arī prasmi skaidrot savu loģisko spriedumu.
2. Mērvienības, daļas, ģeometriskās figūras 00:30:00 vidēja 15p. Testā iekļauti diagnosticējošā darba 3.klasei matemātikā 5.,12.,16.,17.,18.,19.,22.,23.,24.,25.uzdevumi. Testā tiek iekļauti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi lietot pulksteņa jēdzienu matemātiskajos aprēķinos,salīdzināt sakarības starp dažādiem garumiem, izmantot daļas jēdzienu uzdevuma risināšanā, kā arī prasmi noteikt ģeometriskas figūras un tās izmērīt.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2021.g. 00:40:00 vidēja 30p. Valsts diagnosticējošais darbs 3.klasei matemātikā. Iekļauti visi uzdevumi.