ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Uzdevumi

1. Darbības locekļu nosaukumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nezināmā mazināmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. Darbības uzdošana ar vārdiem. Starpība, summa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Nosaki atlikušo pasažieru skaitu (teksta uzdevums)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Salīdzini un nosaki atšķirības. Teksta uzdevums. "Par vairāk", "par mazāk"

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Dali, lai aprēķinātu smilšu daudzumu vienā reizē

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Atņem un dali, lai uzzinātu limonādes daudzumu glāzē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vienkāršs teksta uzdevums. Cik reižu mazāk?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. No trijstūriem salikta figūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Laika mēri. Stundu un minūšu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Diennakts un minūšu pārvēršana stundās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Garuma mēru pārveidošana, cm, dm par mm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Pamatdaļa zīmējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Pamatdaļa no neliela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Aprēķini malu, ja zināms perimetrs

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Nosaki reizinātāju trīs vienādojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Vienkāršs teksta uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Cik reižu un par cik lielāks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Dali, lai aprēķinātu viena ābola cenu

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Dalīšana ar atlikumu, ja dalāmais mazāks par dalītāju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Saistītais pieraksts ar vārdiem 1

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Saistītais pieraksts ar vārdiem 2

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Stabiņu diagramma. Informācijas nolasīšana. Saldējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Stabiņu diagramma. "Par cik", "cik reižu"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Datu salīdzināšana. Saulainās dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. Cietais rieksts par vienu otram sekojošu skaitļu reizinājumu

Grūtības pakāpe: augsta

4
33. Cietais rieksts. Ciparu kārtības maiņa. Lapaspušu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

2
34. Cik no katra veida jāņem, lai iegūtu vajadzīgo

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Teksta uzdevums. "Reizes vairāk"

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taisnstūris. Perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Darbības locekļu nosaukumi. Skaitļošana līdz 100. Teksta uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Mērvienības. Ģeometriskas figūras. Daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

30
3. Reizināšana. Dalīšana. Saistītais pieraksts. Diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

27
4. Cietie rieksti

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem