ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības locekļu nosaukumu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto matemātiskos terminus.
2. Nezināmā mazināmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Lieto matemātiskos terminus. Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli.
3. Darbības uzdošana ar vārdiem. Starpība, summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto matemātiskos terminus. Prot aprēķināt summu, starpību pēc aprakstītās darbības ar vārdiem.
4. Nosaki atlikušo pasažieru skaitu (teksta uzdevums) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina teksta uzdevums ar divām darbībām. Pasažieri izkāpj.
5. Salīdzini un nosaki atšķirības. Teksta uzdevums. "Par vairāk", "par mazāk" 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Lieto matemātisko terminu "par cik vairāk"," par cik mazāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Aprēķina starpību.
6. Dali, lai aprēķinātu smilšu daudzumu vienā reizē 1. izziņas līmenis zema 2 p. Risina teksta uzdevumu par automašīnas kravnesību. 1 darbība.
7. Atņem un dali, lai uzzinātu limonādes daudzumu glāzē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina teksta uzdevumu ar 2 darbībām. Limonādes daudzums.
8. Vienkāršs teksta uzdevums. Cik reižu mazāk? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto matemātisko terminu "reizes vairāk"," reizes mazāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Aprēķina dalījumu. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli.
9. No trijstūriem salikta figūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka iegūtās figūras nosaukums (kvadrāts, trijstūris vai taisnstūris).
10. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pulksteņa laiku uzdevuma risināšanā.
11. Laika mēri. Stundu un minūšu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto pulksteņa laiku uzdevuma risināšanā. Prot pārveidot un salīdzināt laika mērvienības.
12. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
13. Diennakts un minūšu pārvēršana stundās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādām laika mērvienībām.
14. Garuma mēru pārveidošana, cm, dm par mm 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Decimetru un centimetru pārveidošana par milimetriem. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
15. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
16. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Decimetru un centimetru pārveidošana par milimetriem. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
17. Pamatdaļa zīmējumā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka pamatdaļu no dota zīmējuma (četrstūri).
18. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību.
19. Aprēķini malu, ja zināms perimetrs 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas, ja dots P un viena mala.
20. Nosaki reizinātāju trīs vienādojumos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto reizrēķina prasmes 3 vienādojumos. Nosaka nezināmo reizinātāju.
21. Vienkāršs teksta uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot reizināt ar divciparu skaitli.
22. Cik reižu un par cik lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto matemātisko terminu "reizes vairāk"," reizes mazāk", "par vairāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem.
23. Dali, lai aprēķinātu viena ābola cenu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina, cik maksā viens ābols, ja zināma kopīgā summa. 1 darbība.
24. Dalīšana ar atlikumu, ja dalāmais mazāks par dalītāju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt ar atlikumu.
25. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina 3 darbību uzdevumu: reizināšana, saskaitīšana, dalīšana. Strukturēts.
26. Saistītais pieraksts ar vārdiem 1 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot risināt saistītajā pierakstā. Trīs darbības.
27. Saistītais pieraksts ar vārdiem 2 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot risināt saistītajā pierakstā. Divas darbības.
28. Stabiņu diagramma. Informācijas nolasīšana. Saldējumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto diagrammu lielumu nolasīšanā.
29. Stabiņu diagramma. "Par cik", "cik reižu" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto diagrammu lielumu nolasīšanā. Lieto matemātisko terminu "par cik vairāk"," cik reižu vairāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Aprēķina starpību un dalījumu.
30. Datu salīdzināšana. Saulainās dienas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina diagrammā dotos lielumus un izdara secinājumus.
31. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka dotās pamatdaļas lielumu. Izpratne par pamatdaļu iegūšanu, salīdzināšanu.
32. Cietais rieksts par vienu otram sekojošu skaitļu reizinājumu 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Risina nestandarta uzdevumus. Skaitļu sareizināšana.
33. Cietais rieksts. Ciparu kārtības maiņa. Lapaspušu skaits 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Risina nestandarta uzdevumus. Grāmatu lappušu skaits.
34. Cik no katra veida jāņem, lai iegūtu vajadzīgo 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Risina nestandarta uzdevumus. Teksta uzdevums par cauruļu skaitu. Vairāku skaitļu summa.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta uzdevums. "Reizes vairāk" Citi vidēja 1 p. Lieto matemātisko terminu "reizes vairāk"," reizes mazāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Aprēķina dalījumu. 3. kl. Valsts ieskaites uzdevums 2012. gadā. Matemātika.
2. Taisnstūris. Perimetrs Citi vidēja 3 p. Prot aprēkināt perimetru. 3. kl. Valsts ieskaites uzdevums 2012. gadā. Matemātika.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības locekļu nosaukumi. Skaitļošana līdz 100. Teksta uzdevumi 00:30:00 vidēja 22 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi lietot matemātiskos terminus, pārbauda skatļošanas prasmes (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana) līdz 100, pārbauda prasmi risināt praktiskus problēmu uzdevumus.
2. Mērvienības. Ģeometriskas figūras. Daļas 00:36:00 vidēja 30 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi salīdzināt sakarības starp dažādiem garumiem, izmantot daļas jēdzienu uzdevuma risināšanā, kā arī prasmi noteikt ģeometriskas figūras un tās izmērīt.
3. Reizināšana. Dalīšana. Saistītais pieraksts. Diagrammas 00:33:00 vidēja 27 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi lietot matemātiskos terminus, pārbauda skatļošanas prasmes (saskaitīšana, atņemšana) līdz 100, prasmi lietot diagrammu lielumu nolasīšanā un to analizēšanā.
4. Cietie rieksti 00:20:00 vidēja 11 p. Testā tiek iekļauti nestandarta uzdevumi jeb "cietie rieksti".