ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Skaitļa palielināšana par...

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 2. uzdevums. Skaitļa samazināšana ... reizes

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 3. uzdevums. Skaitļa palielināšana ... reizes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 4. uzdevums. Skaitļa samazināšana par ...

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 5. uzdevums. Saistītais pieraksts - dalīšana ar starpību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 6. uzdevums. Saistītais pieraksts - reizinājumam pieskaitīt dalījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 7. uzdevums. Saskaitīšana rakstos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 8. uzdevums. Atņemšana rakstos ar pāreju citā desmitā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 9. uzdevums. Trīsciparu skaitļi uz skaitļu ass

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 10. uzdevums. Trīsciparu skaitļi uz skaitļu ass II

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 11. uzdevums. Masas mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 12. uzdevums. Garuma mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 13. uzdevums. Laika mērvienības (h, min)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 14. uzdevums. Laika mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 15. uzdevums. Naudas mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 16. uzdevums. Laika mērvienības - daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 17. uzdevums. Naudas vienības, izteiktas decimāldaļās

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 18. uzdevums. Laika rēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 19. uzdevums. Garuma mēri - ticamākais augstums

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 20. uzdevums. Masas mēri - ticamākais lielums

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 21. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 22. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 23. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 24. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 25. uzdevums. Trijstūri attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 26. uzdevums. Kvadrāts attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1
27. 27. uzdevums. Taisnstūri zīmējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. 28. uzdevums. Nogriežņi zīmējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 29. uzdevums. Diagrammas dati I

Grūtības pakāpe: zema

2
30. 30. uzdevums. Dati diagrammā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. 31. uzdevums. Dati diagrammā III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. 32. uzdevums. Dati diagrammā IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. 33. uzdevums. Objekta garums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. 34. uzdevums. Objekta garums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 35. uzdevums. Lasīšanas varianti

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Darbības ar skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Figūras, diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Izteiksmes ar nezināmo, cietais rieksts

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem