ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Skaitļa palielināšana par... 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, ka "palielināt par" nozīmē pieskaitīt
2. 2. uzdevums. Skaitļa samazināšana ... reizes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, ka samazināt ... reizes, nozīmē dalīt ar doto skaitli.
3. 3. uzdevums. Skaitļa palielināšana ... reizes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, ka palielināt kādu skaitli "cik" reizes, nozīmē izpildīt reizināšanas darbību.
4. 4. uzdevums. Skaitļa samazināšana par ... 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, ka "samazināt par" nozīmē izpildīt atņemšanas darbību.
5. 5. uzdevums. Saistītais pieraksts - dalīšana ar starpību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas apgalvojumam atbilstošu izteiksmi, risina to saistītajā pierakstā.
6. 6. uzdevums. Saistītais pieraksts - reizinājumam pieskaitīt dalījumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot matemātisko izteiksmju pierakstu, risina tās saistītajā pierakstā.
7. 7. uzdevums. Saskaitīšana rakstos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic saskaitīšanas darbību rakstos ar pāreju citā desmitā.
8. 8. uzdevums. Atņemšana rakstos ar pāreju citā desmitā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpilda atņemšanas darbību rakstos ar pāreju citā desmitā.
9. 9. uzdevums. Trīsciparu skaitļi uz skaitļu ass 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trīsciparu skaitļus uz skaitļu taisnes.
10. 10. uzdevums. Trīsciparu skaitļi uz skaitļu ass II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trīsciparu skaitļa kaimiņus uz skaitļu ass, skaitot 3 soļus uz priekšu.
11. 11. uzdevums. Masas mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mazākas masas mērvienības (g) izsaka lielākās (kg). (Lai visās ģenerācijās saglabātu līdzīgu grūtības pakāpi, iespējamas 9 ģenerācijas)
12. 12. uzdevums. Garuma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām
13. 13. uzdevums. Laika mērvienības (h, min) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lielākas laika mērvienības pārveido mazākās.
14. 14. uzdevums. Laika mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām, lieto daļas jēdzienu. (Lai visās ģenerācijās saglabātu līdzīgas grūtības pakāpes uzdevumus, iespējamas 5 ģenerācijas)
15. 15. uzdevums. Naudas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām, lieto daļas jēdzienu. (Lai visās ģenerācijās būtu līdzīgas grūtības pakāpes uzdevumi, iespējamas 7 ģenerācijas)
16. 16. uzdevums. Laika mērvienības - daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām, lieto daļas jēdzienu (Uzdevumā mainās tikai saucējs, līdz ar to, lai nepaaugstinātu uzdevuma grūtības pakāpi dažās ģenerācijās, iespējamas tikai 9 ģenerācijas)
17. 17. uzdevums. Naudas vienības, izteiktas decimāldaļās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda lētāko pildspalvu, salīdzinot cenas, kas pierakstītas decimāldaļas veidā
18. 18. uzdevums. Laika rēķini 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pulksteņa jēdzienu un matemātiski risina problēmu
19. 19. uzdevums. Garuma mēri - ticamākais augstums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo objekta augstumu
20. 20. uzdevums. Masas mēri - ticamākais lielums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo lieluma masu
21. 21. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
22. 22. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
23. 23. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
24. 24. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
25. 25. uzdevums. Trijstūri attēlā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attēlā saskata trijstūrus, nosaka trijstūru skaitu
26. 26. uzdevums. Kvadrāts attēlā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Attēlā saskata kvadrātu
27. 27. uzdevums. Taisnstūri zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlā saskata taisnstūrus, nosaka to skaitu
28. 28. uzdevums. Nogriežņi zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlā saskata nogriežņus, nosaka nogriežņu skaitu
29. 29. uzdevums. Diagrammas dati I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nolasa diagrammas datus. Izvēlas produktus, kas ir visvairāk, pieraksta daudzumu
30. 30. uzdevums. Dati diagrammā II 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta jautājumam atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā attēlotos datus. Veic aprēķinus.
31. 31. uzdevums. Dati diagrammā III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta jautājumam atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā attēlotos datus. Veic aprēķinus.
32. 32. uzdevums. Dati diagrammā IV 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta jautājumam atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā attēlotos datus. Veic aprēķinus.
33. 33. uzdevums. Objekta garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareizi nolasa objekta garumu. Pieraksta mērvienību.
34. 34. uzdevums. Objekta garums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzraksta atbilstošu izteiksmi. Veic aprēķinus. Pieraksta mērvienību.
35. 35. uzdevums. Lasīšanas varianti 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzraksta iespējamo gadījumu skaitu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 36. uzdevums. Atbildes pamatojums Citi augsta 2 p. Raksta darbības vai sniedz citādu skaidrojumu, kā iegūta pareiza atbilde

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar skaitļiem 00:20:00 vidēja 12 p. Risina darbības ar skaitļiem, izprot kopsakarības
2. Mērvienības 00:20:00 vidēja 14 p. Izpilda uzdevumus ar mērvienībām, pārveido tās, izprot to aptuveno loģisko lielumu
3. Figūras, diagramma 00:15:00 vidēja 10 p. Nosaka figūru skaitu zīmējumā, nolasa diagrammas datus, risina uzdevumus
4. Izteiksmes ar nezināmo, cietais rieksts 00:20:00 vidēja 5 p. Risina zināšanās balstītus atjautības uzdevumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022. g. 01:00:00 vidēja 42 p. Valsts diagnosticējošais darbs 3. klasei matemātikā. Iekļauti visi uzdevumi.