Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Skaitļa palielināšana par... 1. izziņas līmenis zema 1p. Izprot, ka "palielināt par" nozīmē pieskaitīt
2. 2. uzdevums. Skaitļa samazināšana ... reizes 1. izziņas līmenis zema 1p. Izprot, ka samazināt ... reizes, nozīmē dalīt ar doto skaitli.
3. 3. uzdevums. Skaitļa palielināšana ... reizes 1. izziņas līmenis zema 1p. Izprot, ka palielināt kādu skaitli "cik" reizes, nozīmē izpildīt reizināšanas darbību.
4. 4. uzdevums. Skaitļa samazināšana par ... 1. izziņas līmenis zema 1p. Izprot, ka "samazināt par" nozīmē izpildīt atņemšanas darbību.
5. 5. uzdevums. Saistītais pieraksts - dalīšana ar starpību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas apgalvojumam atbilstošu izteiksmi, risina to saistītajā pierakstā.
6. 6. uzdevums. Saistītais pieraksts - reizinājumam pieskaitīt dalījumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot matemātisko izteiksmju pierakstu, risina tās saistītajā pierakstā.
7. 7. uzdevums. Saskaitīšana rakstos 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Veic saskaitīšanas darbību rakstos ar pāreju citā desmitā.
8. 8. uzdevums. Atņemšana rakstos ar pāreju citā desmitā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpilda atņemšanas darbību rakstos ar pāreju citā desmitā.
9. 9. uzdevums. Trīsciparu skaitļi uz skaitļu ass 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka trīsciparu skaitļus uz skaitļu taisnes.
10. 10. uzdevums. Trīsciparu skaitļi uz skaitļu ass II 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka trīsciparu skaitļa kaimiņus uz skaitļu ass, skaitot 3 soļus uz priekšu.
11. 11. uzdevums. Masas mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1p. Mazākas masas mērvienības (g) izsaka lielākās (kg). (Lai visās ģenerācijās saglabātu līdzīgu grūtības pakāpi, iespējamas 9 ģenerācijas)
12. 12. uzdevums. Garuma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām
13. 13. uzdevums. Laika mērvienības (h, min) 1. izziņas līmenis zema 1p. Lielākas laika mērvienības pārveido mazākās.
14. 14. uzdevums. Laika mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām, lieto daļas jēdzienu. (Lai visās ģenerācijās saglabātu līdzīgas grūtības pakāpes uzdevumus, iespējamas 5 ģenerācijas)
15. 15. uzdevums. Naudas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām, lieto daļas jēdzienu. (Lai visās ģenerācijās būtu līdzīgas grūtības pakāpes uzdevumi, iespējamas 7 ģenerācijas)
16. 16. uzdevums. Laika mērvienības - daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāriet no lielākām uz mazākām mērvienībām, lieto daļas jēdzienu (Uzdevumā mainās tikai saucējs, līdz ar to, lai nepaaugstinātu uzdevuma grūtības pakāpi dažās ģenerācijās, iespējamas tikai 9 ģenerācijas)
17. 17. uzdevums. Naudas vienības, izteiktas decimāldaļās 1. izziņas līmenis zema 1p. Norāda lētāko pildspalvu, salīdzinot cenas, kas pierakstītas decimāldaļas veidā
18. 18. uzdevums. Laika rēķini 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto pulksteņa jēdzienu un matemātiski risina problēmu
19. 19. uzdevums. Garuma mēri - ticamākais augstums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo objekta augstumu
20. 20. uzdevums. Masas mēri - ticamākais lielums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo lieluma masu
21. 21. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
22. 22. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
23. 23. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
24. 24. uzdevums. Matemātisko izteiksmju salīdzināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas matemātiskas izteiksmes
25. 25. uzdevums. Trijstūri attēlā 1. izziņas līmenis zema 1p. Attēlā saskata trijstūrus, nosaka trijstūru skaitu
26. 26. uzdevums. Kvadrāts attēlā 2. izziņas līmenis zema 1p. Attēlā saskata kvadrātu
27. 27. uzdevums. Taisnstūri zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlā saskata taisnstūrus, nosaka to skaitu
28. 28. uzdevums. Nogriežņi zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlā saskata nogriežņus, nosaka nogriežņu skaitu
29. 29. uzdevums. Diagrammas dati I 1. izziņas līmenis zema 2p. Nolasa diagrammas datus. Izvēlas produktus, kas ir visvairāk, pieraksta daudzumu
30. 30. uzdevums. Dati diagrammā II 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzraksta jautājumam atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā attēlotos datus. Veic aprēķinus.
31. 31. uzdevums. Dati diagrammā III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta jautājumam atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā attēlotos datus. Veic aprēķinus.
32. 32. uzdevums. Dati diagrammā IV 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta jautājumam atbilstošu izteiksmi, izmantojot diagrammā attēlotos datus. Veic aprēķinus.
33. 33. uzdevums. Objekta garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareizi nolasa objekta garumu. Pieraksta mērvienību.
34. 34. uzdevums. Objekta garums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzraksta atbilstošu izteiksmi. Veic aprēķinus. Pieraksta mērvienību.
35. 35. uzdevums. Lasīšanas varianti 3. izziņas līmenis augsta 1p. Uzraksta iespējamo gadījumu skaitu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 36. uzdevums. Atbildes pamatojums Citi augsta 2p. Raksta darbības vai sniedz citādu skaidrojumu, kā iegūta pareiza atbilde

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar skaitļiem 00:20:00 vidēja 12p. Risina darbības ar skaitļiem, izprot kopsakarības
2. Mērvienības 00:20:00 vidēja 14p. Izpilda uzdevumus ar mērvienībām, pārveido tās, izprot to aptuveno loģisko lielumu
3. Figūras, diagramma 00:15:00 vidēja 10p. Nosaka figūru skaitu zīmējumā, nolasa diagrammas datus, risina uzdevumus
4. Izteiksmes ar nezināmo, cietais rieksts 00:20:00 vidēja 5p. Risina zināšanās balstītus atjautības uzdevumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022. g. 01:00:00 vidēja 42p. Valsts diagnosticējošais darbs 3. klasei matemātikā. Iekļauti visi uzdevumi.