Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Darbības locekļu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 2. uzdevums. Kalendārs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 3. uzdevums. Daļas jēdziens. Laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 4. uzdevums. Pulkstenis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 5. uzdevums. Daļas jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 6. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 7. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Lauzta līnija, nogrieznis, stars, taisne

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 8. uzdevums. Teksta uzdevums par ģimeni

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 9. uzdevums. Teksta uzdevums par uzlīmēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 10. uzdevums. Teksta uzdevums ar darbību pierakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
11. 11. uzdevums. Izteiksmju salīdzināšana pēc lieluma. Laika mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 12. uzdevums. Izteiksmju salīdzināšana pēc lieluma. Garuma mērvienības dm, cm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 13. uzdevums. Salīdzini izteiksmes pēc lieluma. Garuma mērvienības m, dm

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 14. uzdevums. Salīdzini izteiksmes pēc lieluma. Garuma mērvienības cm, mm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 15. uzdevums. Diagramma. Vairāk/mazāk

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 16. uzdevums. Diagramma. Nosaki skaitu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 17. uzdevums. Diagramma. Kopīgais skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 18. uzdevums. Diagramma. Par cik vairāk/mazāk

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. 19. uzdevums. Diagramma. Cik reižu vairāk/mazāk

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. 20. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Četrstūris

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 21. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 22. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Daudzstūris

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 23. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Taisnstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 24. uzdevums. Izteiksmes aprēķināšana. No skaitļu reizinājuma ab atņemt skaitli c

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. 25. uzdevums. Izteiksmes aprēķināšana. Pie skaitļa a pieskaitīt b un c dalījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. 26. uzdevums. Izteiksmes aprēķināšana. Skaitļu a un b summu dalīt ar skaitli c

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. 27. uzdevums. Doto lielumu analizēšana. Skaitļu noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
28. 28. uzdevums. Doto lielumu analizēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Aritmētika, teksta uzdevumi, diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

28
2. Mērvienības, ģeometriskas figūras, daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem