Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Darbības locekļu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Lieto matemātiskos terminus.
2. 2. uzdevums. Kalendārs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto kalendāra jēdzienu matemātiskajos aprēķinos.
3. 3. uzdevums. Daļas jēdziens. Laiks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto daļas jēdzienu uzdevuma risināšanā.
4. 4. uzdevums. Pulkstenis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto pulksteņa laiku uzdevuma risināšanā.
5. 5. uzdevums. Daļas jēdziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka dotās pamatdaļas lielumu.
6. 6. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē dotos lielumus un izdara secinājumus par ģeometrisko figūru.
7. 7. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Lauzta līnija, nogrieznis, stars, taisne 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kurām ģeometriskām figūrām var izmērīt garumu.
8. 8. uzdevums. Teksta uzdevums par ģimeni 1. izziņas līmenis zema 1p. Risina praktisku problēmu.
9. 9. uzdevums. Teksta uzdevums par uzlīmēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Matemātiski risina problēmu.
10. 10. uzdevums. Teksta uzdevums ar darbību pierakstu 2. izziņas līmenis vidēja 4,5p. Lieto matemātisko terminu "par mazāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Lieto matemātisko terminu "reizes vairāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Lieto summas jēdzienu uzdevuma risināšanā. Aprēķina summu.
11. 11. uzdevums. Izteiksmju salīdzināšana pēc lieluma. Laika mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1p. Lieto pulksteņa jēdzienu un salīdzina dažādus laikus.
12. 12. uzdevums. Izteiksmju salīdzināšana pēc lieluma. Garuma mērvienības dm, cm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
13. 13. uzdevums. Salīdzini izteiksmes pēc lieluma. Garuma mērvienības m, dm 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
14. 14. uzdevums. Salīdzini izteiksmes pēc lieluma. Garuma mērvienības cm, mm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina un atrod sakarības starp dažādiem garumiem.
15. 15. uzdevums. Diagramma. Vairāk/mazāk 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina diagrammā dotos lielumus un izdara secinājumus.
16. 16. uzdevums. Diagramma. Nosaki skaitu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto diagrammu lielumu nolasīšanā.
17. 17. uzdevums. Diagramma. Kopīgais skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē dotos lielumus diagrammā un aprēķina summu.
18. 18. uzdevums. Diagramma. Par cik vairāk/mazāk 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto matemātisko terminu "par cik vairāk"," par cik mazāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Aprēķina starpību.
19. 19. uzdevums. Diagramma. Cik reižu vairāk/mazāk 3. izziņas līmenis augsta 2p. Lieto matemātisko terminu "reizes vairāk"," reizes mazāk" un pieraksta darbību ar skaitļiem. Aprēķina dalījumu.
20. 20. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Četrstūris 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kādas ģeometriskas figūras sauc par četrstūriem, un atrod tās zīmējumā.
21. 21. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina kādas ģeometriskas figūras sauc par kvadrātiem, un atrod tās zīmējumā.
22. 22. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Daudzstūris 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kādas ģeometriskas figūras sauc par daudzstūriem, un atrod tās zīmējumā.
23. 23. uzdevums. Ģeometriskas figūras. Taisnstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina kādas ģeometriskas figūras sauc par taisnstūriem, un atrod tās zīmējumā.
24. 24. uzdevums. Izteiksmes aprēķināšana. No skaitļu reizinājuma ab atņemt skaitli c 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto matemātiskos terminus izteiksmes uzrakstīšanā. Aprēķina izteiksmes vērtību.
25. 25. uzdevums. Izteiksmes aprēķināšana. Pie skaitļa a pieskaitīt b un c dalījumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto matemātiskos terminus izteiksmes uzrakstīšanā. Aprēķina izteiksmes vērtību.
26. 26. uzdevums. Izteiksmes aprēķināšana. Skaitļu a un b summu dalīt ar skaitli c 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto matemātiskos terminus izteiksmes uzrakstīšanā. Aprēķina izteiksmes vērtību.
27. 27. uzdevums. Doto lielumu analizēšana. Skaitļu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē dotos lielumus un nosaka to skaitu. Skaidro savu loģisko spriedumu.
28. 28. uzdevums. Doto lielumu analizēšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē dotos lielumus un nosaka to skaitu. Skaidro savu loģisko spriedumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika, teksta uzdevumi, diagrammas 00:00:00 vidēja 28p. Testā iekļauti diagnosticējošā darba 3.klasei matemātikā 1.,5.,8.,9.,10.,15.,16.,17.,18.,19.,24.,25.,26.,27.,28.uzdevumi. Testā tiek iekļuti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi lietot matemātiskos terminu, risināt praktisus problēmu uzdevumus, lietot summas un starpības jēdzienus, lietot diagrammu lielumu nolasīšanā un to analizēšanā, kā arī prasmi skaidrot savu loģisko spriedumu.
2. Mērvienības, ģeometriskas figūras, daļas 00:00:00 vidēja 13p. Testā iekļauti diagnosticējošā darba 3.klasei matemātikā 2.,3.,4.,6.,7.,11.,12.,13.,14.,20.,21.,22.,23.uzdevumi. Testā tiek iekļuti uzdevumi, kuri pārpauda skolēnu prasmi lietot kalendāra, pulksteņa jēdzienu matemātiskajos aprēķinos,salīdzināt sakarības starp dažādiem garumiem, izmantot daļas jēdzienu uzdevuma risināšanā, kā arī prasmi noteikt ģeometriskas figūras un tās izmērīt.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2020.g. 00:00:00 vidēja 41p. Valsts diagnosticējošais darbs 3.klasei matemātikā. Iekļauti visi uzdevumi.