Uzdevumi

1. Daudzstūru kopīgās un atšķirīgās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Taisns, šaurs vai plats leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Taisnstūris

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daudzstūra sameklēšana pēc nosacījumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daudzstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Taisnstūra laukums laukuma vienībās (rūtiņās)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Taisnstūru laukumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Taisnstūra laukums kvadrātcentimetros

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Taisnstūra skaldņa tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Mērcilindra skalas vērtības

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Skaldņu, šķautņu, virsotņu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Taisnstūra skaldņa un trijstūŗa prizmas raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Piramīdas un kuba raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Telpisku figūru ievilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Figūru atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Telpiskām figūras, skaldnis, prizma, kubs, piramīda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Telpisko figūru izklājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Telpiskas figūras, izklājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Kuba laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Metamais kauliņš

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Kādi lielumi raksturo figūru?

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Kā veido telpiskus modeļus?

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem