Uzdevumi

1. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Sloksnītes garums. Objekts nav pie nulles līnijas II

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Sakārto garuma mērus augošā/dilstošā secībā. Decimetri un centimetri

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Lauztās līnijas garuma aprēķināšanu, ja viens no posmiem par ... cm garāks/īsāks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja viena no malām ir par ... cm garāka/īsāka

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Garumu pārveidošana. Pārveido lielākas mērvienības mazākās (m, dm, cm)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Garumu pārveidošana. Pārveido mazākas mērvienības lielākās (m, dm, cm)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Darbības ar garuma mērvienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Situāciju uzdevumi "Par cik garāks?" (m, cm)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Garuma mēri. Centimetru un milimetru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Trīsciparu skaitļa pieraksts

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Četrciparu skaitļu rakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Reizināšana ar 10, 100

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Dališana ar 10, 100

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Noapaļošana līdz veseliem metriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Noapaļošana līdz veseliem decimetriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Plāna mērījumu tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Attāluma aprēķināšana dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Samazinājuma aprēķināšana plānā

Grūtības pakāpe: augsta

1
21. Attāluma noteikšana dabā no plāna

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kā nosaka dažādus garumus?

Grūtības pakāpe: vidēja

38
2. Kā veido vietas plānu?

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem