Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
2. Sloksnītes garums. Objekts nav pie nulles līnijas II 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts nav novietots pie nulles līnijas.
3. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri II 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izsaka mazākas garuma mērvienības lielākās.
4. Sakārto garuma mērus augošā/dilstošā secībā. Decimetri un centimetri 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Salīdzina garuma mērus.
5. Lauztās līnijas garuma aprēķināšanu, ja viens no posmiem par ... cm garāks/īsāks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos
6. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja viena no malām ir par ... cm garāka/īsāka 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
7. Garumu pārveidošana. Pārveido lielākas mērvienības mazākās (m, dm, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās.
8. Garumu pārveidošana. Pārveido mazākas mērvienības lielākās (m, dm, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izsaka mazākas garuma mērvienības lielākās.
9. Darbības ar garuma mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Saskaita un atņem garuma mērvienības.
10. Situāciju uzdevumi "Par cik garāks?" (m, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts garāks nekā otrs.
11. Garuma mēri. Centimetru un milimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
12. Trīsciparu skaitļa pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzraksta skaitli ar cipariem.
13. Četrciparu skaitļu rakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzraksta skaitli izmantojot sakarības starp šķirām.
14. Reizināšana ar 10, 100 1. izziņas līmenis zema 2p. Reizinājums (reizina ar 10;100).
15. Dališana ar 10, 100 1. izziņas līmenis zema 2p. Dalījums (dala ar 10;100).
16. Noapaļošana līdz veseliem metriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo izmērīto garumu līdz veseliem metriem.
17. Noapaļošana līdz veseliem decimetriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo izmērīto garumu līdz veseliem decimetriem jeb centimetru desmitiem.
18. Plāna mērījumu tabula 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aizpilda mērījumu tabulas trūkstošo informāciju.
19. Attāluma aprēķināšana dabā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina attālumu dabā, ja zināms attālums kartē un palielinājums.
20. Samazinājuma aprēķināšana plānā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina samazinājumu plānā, ja zināms attālums dabā un plānā.
21. Attāluma noteikšana dabā no plāna 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka attālumus dabā zinot samazinājumu dotajā plānā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā nosaka dažādus garumus? 00:50:00 vidēja 38p.
2. Kā veido vietas plānu? 00:50:00 vidēja 21p.