ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Lineāra vienādojuma sakne. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Pitagora teorēma. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Romba īpašības. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Procenti no skaitļa. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Ģeometriskā progresija. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Paralelograma leņķu lielumi. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības grafiskais attēls. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 8. uzd. Ievilktas un apvilktas riņķa līnijas centrs. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Daudzuma aprēķināšana, ja zināma cena. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātsaknes vērtības robežas. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Pakāpju īpašības. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Proporcija. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Skaitļu virkne. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Kvadrātsakne no reizinājuma. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Izteikšana no formulas. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Kopīgais reizinātājs. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Garuma mēri. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Daļas saīsināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Daļas definīcijas apgabals. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Kombinatorika, variantu skaits. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 23. uzd. Blakusleņķi. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 24. uzd. Ievilkts leņķis, centra leņķis. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 25. uzd. Paralelograma laukums. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 2. daļas 1.a) uzd. Kvadrātvienādojums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. 2. daļas 1.b) uzd. Nevienādības atrisināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 2. uzd. Vidējais aritmētiskais, mediāna. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. 2. daļas 3. uzd. Vienādojumu sistēma. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. 2. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 2. daļas 5. uzd. Taisnleņķa trīsstūris, trīsstūru līdzība. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
31. 2. daļas 6. uzd. Lineāras funkcijas konstruēšana, simetrija. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 7. uzd. Teksta uzdevums par kustību. (2011)

Grūtības pakāpe: augsta

7
33. 2. daļas 8. uzd. Trapeces leņķi, pierādījuma uzdevums. (2011)

Grūtības pakāpe: augsta

9

Testi

1. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

12
6. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

9
7. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

12
8. 2011.g. eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem