Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 6. uzd. Paralelograma leņķu lielumi. (2011) 1p.
2. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības grafiskais attēls. (2011) 1p.
3. 1. daļas 8. uzd. Ievilktas un apvilktas riņķa līnijas centrs. (2011) 1p.
4. 1. daļas 9. uzd. Daudzuma aprēķināšana, ja zināma cena. (2011) 1p.
5. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātsaknes vērtības robežas. (2011) 1p.