Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 1. uzd. Lineāra vienādojuma sakne. (2011) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Pitagora teorēma. (2011) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Romba īpašības. (2011) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Procenti no skaitļa. (2011) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Ģeometriskā progresija. (2011) 1p.