Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 2. daļas 1.a) uzd. Kvadrātvienādojums. (2011) 3p.
2. 2. daļas 1.b) uzd. Nevienādības atrisināšana. (2011) 4p.
3. 2. daļas 3. uzd. Vienādojumu sistēma. (2011) 5p.