Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 16. uzd. Kopīgais reizinātājs. (2011) 1p.
2. 1. daļas 17. uzd. Garuma mēri. (2011) 1p.
3. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana. (2011) 1p.
4. 1. daļas 19. uzd. Daļas saīsināšana. (2011) 1p.
5. 1. daļas 20. uzd. Daļas definīcijas apgabals. (2011) 1p.