Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. 2. daļas 6. uzd. Lineāras funkcijas konstruēšana, simetrija. (2011) 2p.
2. 2. daļas 7. uzd. Teksta uzdevums par kustību. (2011) 7p.