Uzdevumi

1. 1. daļas 1. - 5. uzd. Apgalvojumi. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

5
2. 1. daļas 6. uzd. Trijstūra laukums. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 7. uzd. Normālforma. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsakne. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 9. uzd. Trijstūra nevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 10. uzd. Simboli. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 11. uzd. Saīsināšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 12. uzd. Sadalīšana reizinātājos. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1.daļas 13. uzd. Izteikšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 14. uzd. Pakāpes. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 15. uzd. Kāpināšana. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 16. uzd. Cik reižu? (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 17. uzd. Procenti. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 18. uzd. Aritmētiskā progresija. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 19. uzd. Lineāra nevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 20. uzd. Kombinatorika. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 21. uzd. Varbūtība. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļas 23. uzd. Trapeces laukums. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 24. uzd. Ievilkts leņķis. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 2. daļas 1. uzd. Vienkāršošana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. 2. daļas 2. uzd. Trijstūra aprēķināšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
23. 2. daļas 3. uzd. Statistika. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
24. 2. daļas 4. uzd. Prizmas tilpums. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. 2. daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
26. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātvienādojums. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
27. 2. daļas 7. uzd. Pitagora teorēma. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
28. 2. daļas 9. uzd. Līdzība. (2012)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. 2012.g.eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. 2012.g.eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. 2012.g.eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. 2012.g.eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

18
5. 2012.g.eksāmens matemātikā

Grūtības pakāpe: augsta

7

Materiāli skolotājiem