Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. 1. daļas 11. uzd. Saīsināšana. (2012) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Sadalīšana reizinātājos. (2012) 1p.
3. 1.daļas 13. uzd. Izteikšana. (2012) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Pakāpes. (2012) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Kāpināšana. (2012) 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Cik reižu? (2012) 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Procenti. (2012) 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Aritmētiskā progresija. (2012) 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Lineāra nevienādība. (2012) 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Kombinatorika. (2012) 1p.
11. 1. daļas 21. uzd. Varbūtība. (2012) 1p.
12. 1. daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības. (2012) 1p.
13. 1. daļas 23. uzd. Trapeces laukums. (2012) 1p.
14. 1. daļas 24. uzd. Ievilkts leņķis. (2012) 1p.