Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. - 5. uzd. Apgalvojumi. (2012) 5p.
2. 1. daļas 6. uzd. Trijstūra laukums. (2012) 1p.
3. 1. daļas 7. uzd. Normālforma. (2012) 1p.
4. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsakne. (2012) 1p.
5. 1. daļas 9. uzd. Trijstūra nevienādība. (2012) 1p.
6. 1. daļas 10. uzd. Simboli. (2012) 1p.