Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. 1. daļas 9. uzd. Trijstūra nevienādība. (2012) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības. (2012) 1p.
3. 2. daļas 9. uzd. Līdzība. (2012) 5p.