ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Procenti (2018)

Grūtības pakāpe: zema

2
2. 1. daļas 2. uzd. Pitagora teorēma (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātsakne (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Trapece (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Ievilkts trijstūris (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Daļveida vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Kvadrāta mala (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Statistika (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Pārvietojums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Trijstūris (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Koordinātas (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Normālforma (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Skaitļu stars (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Proporcija (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātu starpības formula (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Līdzība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Simetrija (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Riņķa līnijas garums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Viduslīnija (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Nogriežņi trijstūrī (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Vienādojumu sistēma (2018)

Grūtības pakāpe: zema

2
25. 2. daļas 1.1. uzd. Kvadrātvienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. 2. daļas 1.2. uzd. Saistītais pieraksts (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 2. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 3. uzd. Trijstūris (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. 2. daļas 4. uzd. Nevienādību sistēma (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
30. 2. daļas 5. uzd. Skaitļu teorija (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Kvadrātfunkcijas saknes un monotonitātes intervāli (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
32. 2. daļas 7. uzd. Procentu un daļu teksta uzdevums (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

7
33. 2. daļas 8. uzd. Cilindrs un konuss (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. 1. daļas 1.-13. uzdevums (2018. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. 1. daļas 14.-24. uzdevums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. 2. daļas algebras uzdevumi (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

30
4. 2. daļas ģeometrijas un kombinatorikas uzdevumi (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem