Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. 1. daļas 14. uzd. Skaitļu stars (2018) 1p.
2. 1. daļas 15. uzd. Proporcija (2018) 2p.
3. 1. daļas 16. uzd. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018) 2p.
4. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātu starpības formula (2018) 4p.
5. 1. daļas 18. uzd. Līdzība (2018) 1p.
6. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018) 1p.
7. 1. daļas 20. uzd. Simetrija (2018) 1p.
8. 1. daļas 21. uzd. Riņķa līnijas garums (2018) 1p.
9. 1. daļas 22. uzd. Viduslīnija (2018) 1p.
10. 1. daļas 23. uzd. Nogriežņi trijstūrī (2018) 1p.
11. 1. daļas 24. uzd. Vienādojumu sistēma (2018) 2p.