Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 1. daļas 1. uzd. Procenti (2018) 3p.
2. 1. daļas 2. uzd. Pitagora teorēma (2018) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātsakne (2018) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Trapece (2018) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Ievilkts trijstūris (2018) 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Daļveida vienādojums (2018) 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Kvadrāta mala (2018) 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Statistika (2018) 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Pārvietojums (2018) 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Trijstūris (2018) 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Koordinātas (2018) 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Normālforma (2018) 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija (2018) 1p.