Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

30p.
1. 2. daļas 1.2. uzd. Saistītais pieraksts (2018) 4p.
2. 2. daļas 1.1. uzd. Kvadrātvienādojums (2018) 4p.
3. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātfunkcija (2018) 4p.
4. 2. daļas 4. uzd. Nevienādību sistēma (2018) 6p.
5. 2. daļas 5. uzd. Skaitļu teorija (2018) 3p.
6. 2. daļas 7. uzd. Procentu un daļu teksta uzdevums (2018) 9p.