ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa
2. Informācija par eksāmena norisi 2018. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Procenti (2018) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot aprēķināt procentus no skaitļa.
2. 1. daļas 2. uzd. Pitagora teorēma (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Hipotenūzas aprēķināšana. Veseli skaitļi.
3. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātsakne (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina kvadrātsakni ar veselu skaitli
4. 1. daļas 4. uzd. Trapece (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina trapeces diagonāles.
5. 1. daļas 5. uzd. Ievilkts trijstūris (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trijstūra veidu.
6. 1. daļas 6. uzd. Daļveida vienādojums (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt saknes.
7. 1. daļas 7. uzd. Kvadrāta mala (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Novērtē kvadrātsaknes vērtību.
8. 1. daļas 8. uzd. Statistika (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot interpretēt mediānu.
9. 1. daļas 9. uzd. Pārvietojums (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot jēdzienu "par vairāk".
10. 1. daļas 10. uzd. Trijstūris (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka pret lielāko leņķis atrodas garākā mala.
11. 1. daļas 11. uzd. Koordinātas (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dota lineāra funkcija, atrod punkta koordinātas.
12. 1. daļas 12. uzd. Normālforma (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vesela skaitļa normālformu.
13. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trešo locekli, ja divi pirmie ir doti.
14. 1. daļas 14. uzd. Skaitļu stars (2018) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot darbības ar racionāliem skaitļiem.
15. 1. daļas 15. uzd. Proporcija (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana.
16. 1. daļas 16. uzd. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka tangensa vērtību ar skaitļiem.
17. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātu starpības formula (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sadala reizinātājos x^2 - b^2
18. 1. daļas 18. uzd. Līdzība (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka perimetru attiecība ir vienāda ar malu attiecību.
19. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka kvadrāta diagonāles veido taisnu leņķi, saskata taisnleņķa trijstūrus.
20. 1. daļas 20. uzd. Simetrija (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Novelk simetrijas asis.
21. 1. daļas 21. uzd. Riņķa līnijas garums (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots loka leņķiskais lielums.
22. 1. daļas 22. uzd. Viduslīnija (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trijstūra viduslīnijas garumu, ja dota trijstūra mala.
23. 1. daļas 23. uzd. Nogriežņi trijstūrī (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka bisektrišu, mediānu un augstumu krustpunkti vienādmalu trijstūrī sakrīt.
24. 1. daļas 24. uzd. Vienādojumu sistēma (2018) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot saskaitīšanas metodi.
25. 2. daļas 1.1. uzd. Kvadrātvienādojums (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Monoma reizināšana ar polinomu, līdzīgo locekļu savilkšana, nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana.
26. 2. daļas 1.2. uzd. Saistītais pieraksts (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pakāpju dalīšana. Kvadrātsaknes vērtības aprēķināšana. Reizinājuma aprēķināšana. Izteiksmes vērtības aprēķināšana.
27. 2. daļas 2. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reizināšanas likuma lietošana. Varbūtības aprēķināšana. Nesakārtotu izlašu skaita aprēķināšana.
28. 2. daļas 3. uzd. Trijstūris (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot lietot sakarības taisnleņķa trijstūrī (sin), aprēķina trijstūra laukumu.
29. 2. daļas 4. uzd. Nevienādību sistēma (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Divas lineāras nevienādības.
30. 2. daļas 5. uzd. Skaitļu teorija (2018) 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Saskata likumsakarību. Prot pamatot skaitlisku sakarību vispārīgā veidā.
31. Kvadrātfunkcijas saknes un monotonitātes intervāli (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. No kvadrātfunkcijas grafika nolasa nulles, nosaka monotonitāti (2018).
32. 2. daļas 7. uzd. Procentu un daļu teksta uzdevums (2018) 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Mainīgā lieluma ieviešana, procentu un daļas izmantošana, vienādojuma uzrakstīšana, lineāra vienādojuma atrisināšana.
33. 2. daļas 8. uzd. Cilindrs un konuss (2018) 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Aprēķina konusa un cilindra tilpumu, prot pārveidot mērvienības, aprēķina laiku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-13. uzdevums (2018. g.) 00:00:00 vidēja 15 p.
2. 1. daļas 14.-24. uzdevums (2018) 00:00:00 vidēja 17 p.
3. 2. daļas algebras uzdevumi (2018) 00:00:00 vidēja 30 p.
4. 2. daļas ģeometrijas un kombinatorikas uzdevumi (2018) 00:00:00 vidēja 16 p.