STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. 1.daļas 1. uzd. Parabolas zaru vērsums (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.daļas 2. uzd. Saīsinātās reizināšanas formula (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1.daļas 3. uzd. Pakāpe ar veselu negatīvu kāpinātāju (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1.daļas 4. uzd. Blakusleņķi (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1.daļas 5. uzd. Riņķa līnijas garums (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1.daļas 6. uzd. Kvadrātsaknes vērtība intervālā (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1.daļas 7. uzd. Procentu un parasto daļu salīdzināšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1.daļas 8. uzd. Procenti un to vērtība (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1.daļas 9.uzd. Funkcijas definīcijas apgabals (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1.daļas 10. uzd. Paralelograma laukums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1.daļas 11. uzd. Pakāpju īpašība (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1.daļas 13. uzd. Sadalīšana reizinātājos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1.daļas 14. uzd. Izteikšana no formulas (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1.daļas 15. uzd. Proporcija (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1.daļas 16. uzd. Varbūtība (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1.daļas 18. uzd. Daļas vienādība ar 0 (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1.daļas 19. uzd. Pakāpju dalīšana (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1.daļas 20. uzd. Trijstūru līdzība (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1.daļas 21. uzd. Kartes mēroga noteikšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1.daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1.daļas 23. uzd. Kvadrātā ievilkts riņķis (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 2.daļas 1.1. uzd. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm vienkāršošana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. 2.daļas 1.2. uzd. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
26. 2.daļas 2. uzd. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
27. 2.daļas 3. uzd. Nogriežņu virkne (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
28. 2.daļas 4. uzd. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
29. 2.daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
30. 2.daļas 6. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

6
31. 2.daļas 7. uzd. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

8
32. 2.daļas 8. uzd. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Krustleņķi un blakusleņķi (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. 1. daļas 1.- 13. uzdevums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. 1. daļas 14. - 24. uzdevums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. 2. daļas ģeometrijas uzdevumi (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. 2. daļas algebras uzdevumi (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

21

Materiāli skolotājiem