Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. 1.daļas 14. uzd. Izteikšana no formulas (2019) 1p.
2. 1.daļas 15. uzd. Proporcija (2019) 1p.
3. 1.daļas 16. uzd. Varbūtība (2019) 1p.
4. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019) 2p.
5. 1.daļas 18. uzd. Daļas vienādība ar 0 (2019) 1p.
6. 1.daļas 19. uzd. Pakāpju dalīšana (2019) 1p.
7. 1.daļas 20. uzd. Trijstūru līdzība (2019) 1p.
8. 1.daļas 21. uzd. Kartes mēroga noteikšana (2019) 3p.
9. 1.daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019) 1p.
10. 1.daļas 23. uzd. Kvadrātā ievilkts riņķis (2019) 1p.
11. 1.daļas 24. uzd. Krustleņķi un blakusleņķi (2019) 1p.