Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. 2.daļas 2. uzd. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019) 5p.
2. 2.daļas 4. uzd. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019) 6p.
3. 2.daļas 7. uzd. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019) 8p.