Matemātikas eksāmena 9. klasei saturs.
  
Eksāmenam ir viens variants.
Skolēns veic 24 uzdevumus eksāmena 1. daļā un 8 uzdevumus eksāmena 2. daļā.
Eksāmena materiāli.
 
Skolēnam:
  • formulu lapa
  • 2 A4 formāta darba lapas eksāmena 1. daļai,
  • 5 A4 formāta darba lapas un 1 A4 formāta.
Skolotājam 1 A4 formāta darba vērtētāja lapa.
 
  
Eksāmena norise:
  • 10.00–10.50 (50 min) Skolēni veic eksāmena 1. daļu.
  • 10.50–11.05 (15 min) Starpbrīdis
  • 11.10–13.10 (120 min) Skolēni veic eksāmena 2. daļu.
  
Noteikumi
Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
  
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
  • Darbs veicams ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) drīkst lietot tikai zīmējumos. Drīkst izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju.
Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
Darba izpildes laikā pie skolēna nedrīkst atrasties jebkāds elektroniskais saziņas līdzeklis (mobilais telefons, viedtālrunis, planšetdators u.c.).
  
Šeit var iepazīties ar 2019. gada 9. klases eksāmena darba lapām.
 
Eksāmena 1. daļas uzdevumu atbildes ir jāraksta atbilžu lapā! Punktu var iegūt tikai par pareizu atbildi. 1. daļā netiek vērtēts risinājuma pieraksts vai daļēji pareiza atbilde.
 
Risinot eksāmena 2. daļas uzdevumus, jāparāda pilna risinājuma gaita. Tikai pareiza atbilde un atsevišķas darbības vien eksāmenā nenodrošina maksimāli iespējamos punktus.
 
Portālā eksāmeni uzdevumi izveidoti ar dažādām skaitļu variācijām, saglabājot eksāmenā dotā uzdevuma tekstu un grūtības pakāpi.
 
Diemžēl portālā Uzdevumi.lv skolēns nevar iesniegt pilnu skaidrojumu, tāpēc rūpīgi jāizpēta atrisinājuma soļus, lai novērtētu sava risinājuma pareizību. Ievēro, ka uzdevumiem var būt dažādi risinājumi, Uzdevumi.lv tiek dots viens no iespējamiem risinājumiem.
 
Pēc VISC noteikumiem: ja 2. daļas uzdevuma risinājums neatbilst kritērijos norādītajam, skolotājs izveido savus kritērijus atbilstoši norādītajam punktu skaitam.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/9klase/9kl_matem_lv.pdf