STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa
2. Informācija par eksāmena norisi 2019. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1. uzd. Parabolas zaru vērsums (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina zaru vērsuma atkarību no a vērtības
2. 1.daļas 2. uzd. Saīsinātās reizināšanas formula (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto starpības kvadrāta formulu
3. 1.daļas 3. uzd. Pakāpe ar veselu negatīvu kāpinātāju (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kāpina naturālu skaitli negatīvā pakāpē (-2)
4. 1.daļas 4. uzd. Blakusleņķi (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot blakusleņķu lielumu
5. 1.daļas 5. uzd. Riņķa līnijas garums (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Novērtē riņķa līnijas garumu
6. 1.daļas 6. uzd. Kvadrātsaknes vērtība intervālā (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas intervālam atbilstošo kvadrātsakni no skaitļa
7. 1.daļas 7. uzd. Procentu un parasto daļu salīdzināšana (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina 25% un 75% ar parastām daļām
8. 1.daļas 8. uzd. Procenti un to vērtība (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizu vienādojumu ax=b
9. 1.daļas 9.uzd. Funkcijas definīcijas apgabals (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst grafiku, kura definīcijas apgabalā nav skaitlis 0
10. 1.daļas 10. uzd. Paralelograma laukums (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotas divas malas un augstums. Prasme izvēlēties pareizo malu
11. 1.daļas 11. uzd. Pakāpju īpašība (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pielieto pakāpju reizinājuma likumu
12. 1. daļas 12. uzd. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot vienādot algebrisku daļu saucējus
13. 1.daļas 13. uzd. Sadalīšana reizinātājos (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām x vai y
14. 1.daļas 14. uzd. Izteikšana no formulas (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. No daļas izsaka saucēju vai skaitītāju
15. 1.daļas 15. uzd. Proporcija (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana.
16. 1.daļas 16. uzd. Varbūtība (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Spēļu kubs
17. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka divciparu skaitļu skaitu, ja izmanto 2 dažādus ciparus
18. 1.daļas 18. uzd. Daļas vienādība ar 0 (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. (x-a)/(x+a)=0
19. 1.daļas 19. uzd. Pakāpju dalīšana (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pielieto pakāpju dalīšanas likumu
20. 1.daļas 20. uzd. Trijstūru līdzība (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta malu attiecību, ja dots zīmējums un līdzības izteiksme
21. 1.daļas 21. uzd. Kartes mēroga noteikšana (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots attālums kartē un attālums dabā.
22. 1.daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sinuss vai kosinuss malu attiecības uzrakstīšana ar skaitļiem un saīsināšana
23. 1.daļas 23. uzd. Kvadrātā ievilkts riņķis (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina r, ja dots kvadrāta perimetrs. Rezultāts nav vesels skaitlis
24. 2.daļas 1.1. uzd. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm vienkāršošana (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto saīsinātās reizināšanas formulas
25. 2.daļas 1.2. uzd. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sareizina monomu ar polinomu. Sareizina polinomus. Savelk līdzīgos locekļus. Atrisina nevienādību
26. 2.daļas 2. uzd. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot izmantot tgx un Pitagora teorēmu.
27. 2.daļas 3. uzd. Nogriežņu virkne (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Atpazīst aritmētisko progresiju, aprēķina a n - to
28. 2.daļas 4. uzd. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķina cilindra augstumu, tilpumu,
29. 2.daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Ievietošanas metode. Kvadrātvienādojums
30. 2.daļas 6. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019) 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Sastāda vienādojumu attiecībā uz laiku (laiku summa). Atrisina lineāru vienādojumu
31. 2.daļas 7. uzd. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019) 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Uzraksta taisnstūra un laukuma izteiksmi, izmantojot zīmējumā dotos lielumus. Uzraksta vienādību un veic pārveidojumus. Atrisina kvadrātvienādojumu. Aprēķina taisnstūra malas garumu
32. 2.daļas 8. uzd. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot nolasīt informāciju no lineāriem grafikiem, prot aprakstīt grafisko informāciju ar skaitļiem un vārdiem. Zina ātruma sakarību

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krustleņķi un blakusleņķi (2019) Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķi, ja dota krustleņķu summa. 1.daļas 24. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.- 13. uzdevums (2019) 00:00:00 vidēja 12 p.
2. 1. daļas 14. - 24. uzdevums (2019) 00:00:00 vidēja 14 p.
3. 2. daļas ģeometrijas uzdevumi (2019) 00:00:00 vidēja 19 p. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana, praktisks uzdevums par cilindra tilpumu, laukuma izteiksmes un vienādojums
4. 2. daļas algebras uzdevumi (2019) 00:00:00 augsta 21 p. Izteiksmju vienkāršošana, vienādojumu sistēma, teksta uzdevums par kustību, kustības grafiku nolasīšana