Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa
2. Informācija par eksāmena norisi 2019. gadā

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1. uzd. Parabolas zaru vērsums (2019) Citi zema 1p. Zina zaru vērsuma atkarību no a vērtības
2. 1.daļas 2. uzd. Saīsinātās reizināšanas formula (2019) Citi zema 1p. Lieto starpības kvadrāta formulu
3. 1.daļas 3. uzd. Pakāpe ar veselu negatīvu kāpinātāju (2019) Citi zema 1p. Kāpina naturālu skaitli negatīvā pakāpē (-2)
4. 1.daļas 4. uzd. Blakusleņķi (2019) Citi zema 1p. Izprot blakusleņķu lielumu
5. 1.daļas 5. uzd. Riņķa līnijas garums (2019) Citi zema 1p. Novērtē riņķa līnijas garumu
6. 1.daļas 6. uzd. Kvadrātsaknes vērtība intervālā (2019) Citi vidēja 1p. Izvēlas intervālam atbilstošo kvadrātsakni no skaitļa
7. 1.daļas 7. uzd. Procentu un parasto daļu salīdzināšana (2019) Citi vidēja 1p. Salīdzina 25% un 75% ar parastām daļām
8. 1.daļas 8. uzd. Procenti un to vērtība (2019) Citi zema 1p. Izvēlas pareizu vienādojumu ax=b
9. 1.daļas 9.uzd. Funkcijas definīcijas apgabals (2019) Citi zema 1p. Atpazīst grafiku, kura definīcijas apgabalā nav skaitlis 0
10. 1.daļas 10. uzd. Paralelograma laukums (2019) Citi vidēja 1p. Dotas divas malas un augstums. Prasme izvēlēties pareizo malu
11. 1.daļas 11. uzd. Pakāpju īpašība (2019) Citi zema 1p. Pielieto pakāpju reizinājuma likumu
12. 1. daļas 12. uzd. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019) Citi vidēja 1p. Prot vienādot algebrisku daļu saucējus
13. 1.daļas 13. uzd. Sadalīšana reizinātājos (2019) Citi vidēja 1p. Iznes pirms iekavām x vai y
14. 1.daļas 14. uzd. Izteikšana no formulas (2019) Citi zema 1p. No daļas izsaka saucēju vai skaitītāju
15. 1.daļas 15. uzd. Proporcija (2019) Citi zema 1p. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana.
16. 1.daļas 16. uzd. Varbūtība (2019) Citi zema 1p. Spēļu kubs
17. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019) Citi zema 1p. Nosaka divciparu skaitļu skaitu, ja izmanto 2 dažādus ciparus
18. 1.daļas 18. uzd. Daļas vienādība ar 0 (2019) Citi vidēja 1p. (x-a)/(x+a)=0
19. 1.daļas 19. uzd. Pakāpju dalīšana (2019) Citi zema 1p. Pielieto pakāpju dalīšanas likumu
20. 1.daļas 20. uzd. Trijstūru līdzība (2019) Citi vidēja 1p. Uzraksta malu attiecību, ja dots zīmējums un līdzības izteiksme
21. 1.daļas 21. uzd. Kartes mēroga noteikšana (2019) Citi vidēja 1p. Dots attālums kartē un attālums dabā.
22. 1.daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019) Citi vidēja 1p. Sinuss vai kosinuss malu attiecības uzrakstīšana ar skaitļiem un saīsināšana
23. 1.daļas 23. uzd. Kvadrātā ievilkts riņķis (2019) Citi zema 1p. Aprēķina r, ja dots kvadrāta perimetrs. Rezultāts nav vesels skaitlis
24. 1.daļas 24. uzd. Krustleņķi un blakusleņķi (2019) Citi vidēja 1p. Aprēķina blakusleņķi, ja dota krustleņķu summa
25. 2.daļas 1.1. uzd. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm vienkāršošana (2019) Citi vidēja 3p. Izmanto saīsinātās reizināšanas formulas
26. 2.daļas 1.2. uzd. Lineāra nevienādība Citi vidēja 5p. Sareizina monomu ar polinomu. Sareizina polinomus. Savelk līdzīgos locekļus. Atrisina nevienādību
27. 2.daļas 2. uzd. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019) Citi vidēja 5p. Prot izmantot tgx un Pitagora teorēmu
28. 2.daļas 3. uzd. Nogriežņu virkne (2019) Citi augsta 5p. Atpazīst aritmētisko progresiju, aprēķina a n - to
29. 2.daļas 4. uzd. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019) Citi vidēja 6p. Aprēķina cilindra augstumu, tilpumu,
30. 2.daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma (2019) Citi vidēja 7p. Ievietošanas metode. Kvadrātvienādojums
31. 2.daļas 6. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019) Citi augsta 6p. Sastāda vienādojumu attiecībā uz laiku (laiku summa). Atrisina lineāru vienādojumu
32. 2.daļas 7. uzd. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019) Citi augsta 8p. Uzraksta taisnstūra un laukuma izteiksmi, izmantojot zīmējumā dotos lielumus. Uzraksta vienādību un veic pārveidojumus. Atrisina kvadrātvienādojumu. Aprēķina taisnstūra malas garumu
33. 2.daļas 8. uzd. Grafiku nolasīšana. Gliemeži (2019) Citi augsta 5p. Prot nolasīt informāciju no lineāriem grafikiem, prot aprakstīt grafisko informāciju ar skaitļiem un vārdiem. Zina ātruma sakarību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.- 13. uzdevums (2019) 00:00:00 vidēja 12p.
2. 1. daļas 14. - 24. uzdevums (2019) 00:00:00 vidēja 14p.
3. 2. daļas ģeometrijas uzdevumi (2019) 00:00:00 vidēja 19p. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana, praktisks uzdevums par cilindra tilpumu, laukuma izteiksmes un vienādojums
4. 2. daļas algebras uzdevumi (2019) 00:00:00 augsta 21p. Izteiksmju vienkāršošana, vienādojumu sistēma, teksta uzdevums par kustību, kustības grafiku nolasīšana