Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Grādi un radiāni (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Iracionāls vienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Izteikšana no formulas (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. un 5. uzd. Funkcijas atpazīšana. Eksponentvienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
5. 1. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 7. un 8. uzd. Piramīdas elementi (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
7. 1. daļas 9. uzd. Piramīdas tilpums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 10. un 11. uzd. Logaritms (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
9. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriska summa (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 13. uzd. Kosinusa vērtības (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 14. uzd. Varbūtība (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 15. uzd. Virkne (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 16. uzd. Faktoriāls (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 17. uzd. Grafiskā metode (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 20. uzd. Vektora modulis (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 22. uzd. Leņķa noteikšana riņķī (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 23. uzd. Statistika (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 2. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. 2. daļas 2. uzd. Konuss (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. 2. daļas 3. uzd. Daļveida nevienādības atrisināšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. 2. daļas 4. uzd. Daļveida izteiksme (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. 2. daļas 6. uzd. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. 2. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2,4
30. 2. daļas 8. uzd. Kuba elementi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. 2. daļas 9. uzd. Trijstūra prizma, apvilkts cilindrs (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
32. 2. daļas 10. uzd. Procentu teksta uzdevums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. 3. daļas 1. uzd. Praktisks uzdevums par tilta margām (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

5
34. 3. daļas 2. uzd. Planimetrijas pierādījuma uzdevums (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskie vienādojumi (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. 1. daļas 1.-11. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

11
2. 1. daļas 12.-19. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

8
3. 1. daļas 20.-25. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

6
4. 2. daļas 1. un 5. uzd. Vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

7
5. 2. daļas 3. un 4. uzd. Algebriskas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
6. 2. daļas 2., 8., 9. uzd. Ģeometrija

Grūtības pakāpe: vidēja

13
7. 2. daļas 6., 7., 10. uzd. Funkcijas, kombinatorika, procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

13
8. 3. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem