Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 2. daļas 6. uzd. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015) 4p.
2. 2. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2015) 5p.
3. 2. daļas 10. uzd. Procentu teksta uzdevums (2015) 4p.