Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Grādi un radiāni (2015) Citi zema 1p. Grādus izsaka radiānos
2. 1. daļas 2. uzd. Iracionāls vienādojums (2015) Citi zema 1p. Izvēlas vienkārša iracionāla vienādojuma sakni
3. 1. daļas 3. uzd. Izteikšana no formulas (2015) Citi zema 1p. Izsaka lielumu no formulas, kurā ir daļa
4. 1. daļas 4. un 5. uzd. Funkcijas atpazīšana. Eksponentvienādojums (2015) Citi zema 2p. Atpazīst logaritmisko vai eksponentfunkciju. Izvēlas eksponentnevienādības atrisinājumu
5. 1. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma (2015) Citi vidēja 1p. Izvēlas nevienādību sistēmas atrisinājumu
6. 1. daļas 7. un 8. uzd. Piramīdas elementi (2015) Citi zema 2p. Prot noteikt piramīdas virsmu veidojošās figūras, izvēlas norādīto leņķi
7. 1. daļas 9. uzd. Piramīdas tilpums (2015) Citi zema 1p. Izvēlas piramīdas tilpuma mēru, ja zināms pamata laukums un augstums
8. 1. daļas 10. un 11. uzd. Logaritms (2015) Citi zema 2p. Zina decimāllogaritma simbolu, prot lietot logaritmu starpības sakarību
9. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriska summa (2015) Citi zema 1p. Līdzīgo savilkšana
10. 1. daļas 13. uzd. Kosinusa vērtības (2015) Citi zema 1p. Prot pielietot kosinusa periodu
11. 1. daļas 14. uzd. Varbūtība (2015) Citi zema 1p. Zina neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtību
12. 1. daļas 15. uzd. Virkne (2015) Citi vidēja 1p. Izpratne par virknes uzdošanas pietiekamiem nosacījumiem
13. 1. daļas 16. uzd. Faktoriāls (2015) Citi zema 1p. Prot saīsināt faktoriālus
14. 1. daļas 17. uzd. Grafiskā metode (2015) Citi zema 1p. Zina, kā pieraksta atbildi vienādojumam ar vienu nezināmo
15. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība (2015) Citi zema 1p. Aprēķina daļveida funkcijas vērtību
16. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015) Citi zema 1p. Izprot lielākās vērtības aprēķināšanu funkcijai, kura satur sinusu
17. 1. daļas 20. uzd. Vektora modulis (2015) Citi zema 1p. Izprot vektora moduļa jēdzienu
18. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015) Citi zema 1p. Zina un pielieto riņķim apvilkta četrstūra malu īpašību
19. 1. daļas 22. uzd. Leņķa noteikšana riņķī (2015) Citi zema 1p. Zina pilna leņķa un tā daļu lielumus, aprēķina ievilktu leņķi
20. 1. daļas 23. uzd. Statistika (2015) Citi zema 1p. Nosaka mediānu, ja dati sakārtoti tabulā
21. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana (2015) Citi zema 1p. Prot nolasīt datus no grafika
22. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2015) Citi zema 1p. Aprēķina un pielieto procentus
23. 2. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums (2015) Citi vidēja 3p. Atrisina eksponentvienādojumu, vienādojot bāzes
24. 2. daļas 2. uzd. Konuss (2015) Citi vidēja 4p. Aprēķina konusa rādiusu, augstumu un tilpumu
25. 2. daļas 3. uzd. Daļveida nevienādības atrisināšana (2015) Citi vidēja 3p. Pielieto intervālu metodi
26. 2. daļas 4. uzd. Daļveida izteiksme (2015) Citi vidēja 4p. Vienkāršo daļveida izteiksmi
27. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2015) Citi vidēja 4p. Pielieto substitūcijas metodi, atrisina reducētu kvadrātvienādojumu
28. 2. daļas 6. uzd. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015) Citi vidēja 4p. Procesa analīze, ja dota analītiskā izteiksme
29. 2. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2015) Citi vidēja 2,4p. Izmanto reizināšanas likumu
30. 2. daļas 8. uzd. Kuba elementi (2015) Citi vidēja 4p. Triju perpendikulu teorēmas zināšanas, prasme konstruēt šķēlumu
31. 2. daļas 9. uzd. Trijstūra prizma, apvilkts cilindrs (2015) Citi vidēja 5p. Lieto Pitagora teorēmu, prot aprēķināt prizmai apvilkta cilindra sānu virsmas laukumu
32. 2. daļas 10. uzd. Procentu teksta uzdevums (2015) Citi vidēja 4p. Prot izteikt procentus, sastāda un atrisina lineāru vienādojumu sistēmu
33. 3. daļas 1. uzd. Praktisks uzdevums par tilta margām (2015) Citi augsta 5p. Prot analizēt un izdarīt vispārīgus secinājumus
34. 3. daļas 2. uzd. Planimetrijas pierādījuma uzdevums (2015) Citi augsta 4p. Prot pierādīt, izmantojot planimetrijas likumsakarības
35. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskie vienādojumi (2015) Citi augsta 5p. Risina trigonometriskus vienādojumus, prot noteikt pieļaujamās vērtības. Nosaka atrisinājumu intervālā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-11. uzdevums 00:00:00 zema 11p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
2. 1. daļas 12.-19. uzdevums 00:00:00 zema 8p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
3. 1. daļas 20.-25. uzdevums 00:00:00 zema 6p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
4. 2. daļas 1. un 5. uzd. Vienādojumi 00:00:00 vidēja 7p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
5. 2. daļas 3. un 4. uzd. Algebriskas daļas 00:00:00 vidēja 7p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
6. 2. daļas 2., 8., 9. uzd. Ģeometrija 00:00:00 vidēja 13p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
7. 2. daļas 6., 7., 10. uzd. Funkcijas, kombinatorika, procenti 00:00:00 vidēja 13p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
8. 3. daļas uzdevumi 00:00:00 vidēja 14p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF