Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums (2015) 3p.
2. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2015) 4p.