Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. 1. daļas 20. uzd. Vektora modulis (2015) 1p.
2. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015) 1p.
3. 1. daļas 22. uzd. Leņķa noteikšana riņķī (2015) 1p.
4. 1. daļas 23. uzd. Statistika (2015) 1p.
5. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana (2015) 1p.
6. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2015) 1p.