Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriska summa (2015) 1p.
2. 1. daļas 13. uzd. Kosinusa vērtības (2015) 1p.
3. 1. daļas 14. uzd. Varbūtība (2015) 1p.
4. 1. daļas 15. uzd. Virkne (2015) 1p.
5. 1. daļas 16. uzd. Faktoriāls (2015) 1p.
6. 1. daļas 17. uzd. Grafiskā metode (2015) 1p.
7. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība (2015) 1p.
8. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015) 1p.