ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kvadrātvienādojums II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātvienādojums III

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Daļveida vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lineāra nevienādība I

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Kvadrātnevienādība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Reizinājuma salīdzināšana ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem