ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saīsinātās reizināšanas formulas. Starpības vai summas kvadrāts Formulas. Piemēri
2. Kvadrātu starpība Kvadrātu starpība (a-b)(a+b).
3. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm
4. Skaitļa normālforma Skaitļa normālforma, skaitļa 10 pakāpes, pozitīvi un negatīvi kāpinātāji.
5. Pakāpju īpašības Pakāpju īpašības, ja bāzes ir vienādas vai kāpinātāji ir vienādi, reizinājuma un dalījuma kāpināšana.
6. Kvadrātnevienādības Kvadrātnevienādību atrisināšana.
7. Kvadrātsakne no reizinājuma, reizinātāja iznešana pirms saknes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
2. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
3. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
4. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
5. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a-x)(x+a)=0
6. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
7. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a+x)/(x-a)=0
8. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu
9. Lineāra nevienādība I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Risina nevienādību -ax<-b.
10. Kvadrātnevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina x, ar ko trinoms x^2+bx+c ir pozitīvs.
11. Reizinājuma salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. (x-a)(x+b)>0.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monomi un polinomi 00:00:00 vidēja 25 p. Normālforma, saskaitīšana, reizināšana
2. Saīsinātās reizināšanas formulas 00:00:00 vidēja 18 p. Summas kvadrāts. Starpības kvadrāts. Kvadrātu starpība
3. Pakāpes 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 19 p. 2019. - 2011. gads
4. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm 00:00:00 vidēja 26 p. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm
5. Kvadrātsaknes 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 29 p.
6. Vienādojumi 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 32 p. Lineāri vienādojumi. Kvadrātvienādojumi. Algebriski pārveidojumi. 2018. - 2012. gads
7. Daļveida racionālas izteiksmes 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 23 p. Saīsināšana. Vienkāršošana. 2019. - 2011. gads
8. Daļveida vienādojumi. Definīcijas apgabals 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 8 p. Definīcijas apgabals. Vienādojumi. 2018. - 2011. gads
9. Nevienādības un nevienādību sistēmas 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 38 p. Lineāras nevienādības. Kvadrātnevienādības. Nevienādību sistēmas. 2019. - 2013. gads
10. Vienādojumu sistēmas 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 30 p. 2019. -2011. gads
11. Virknes, aritmētiskā progresija 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 16 p. 2019. - 2011. gads