ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Kvadrātu starpība aba+b=a2b2
Divu skaitļu summas un starpības reizinājums ir vienāds ar šo skaitļu kvadrātu starpību.
Kā var iegūt šādu sakarību? Atver iekavas:
aba+b==aa+abbabb==a2+ababb2==a2b2
 
Formulu pielieto lai
  • atvērtu iekavas;
  • izteiksmi sadalītu reizinātājos.
Sameklē šo formulu eksāmena formulu lapā!
 
Piemērs:
1)
x3x+3=x232=x29
 
2)
4xy4x+y==4x2y2==16x2y2
 
3)
36z281=6z292=6z96z+9