ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Summas kvadrāts
a+b2=a2+2ab+b2
Divu skaitļu summas kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu plus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus otrā skaitļa kvadrāts.
Starpības kvadrāts:
ab2=a22ab+b2
Divu skaitļu starpības kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu mīnus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus otrā skaitļa kvadrāts.
 
Starpības kvadrāta formulas izvedums:
ab2=abab==aa+abbabb==a2ab¯ba¯+b2==a22ab+b2
 
 
Formulu pielieto lai
  • atvērtu iekavas;
  • izteiksmi sadalītu reizinātājos.
Sameklē šīs formulas eksāmena formulu lapā!
Piemērs:
1)
x32==x22x3+32==x26x+9
 
2)
4x+y2==4x2+24xy+y2==16x2+8xy+y2
 
3)
36z2108z+81==6z226z9+92==6z92