ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. 1.daļa 1.1. Naturāla skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.daļa 1.2. Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1.daļa 1.3. Jaukta skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. 1.daļa 2.1. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1.daļa 2.2. Binoma kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1.daļa 2.3. Binomu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. 1.daļa 3.1. Kvadrātsakne

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1.daļa 3.2. Līdzīgas saknes

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1.daļa 3.3. Summa zem saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1.daļa 4. Izmaksu formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1.daļa 5. Lentas sadalīšana gabalos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. 1.daļa 6. Aritmētiskā progresija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. 1.daļa 7. Daļas vienādība ar nulli

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1.daļa 8.1. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1.daļa 8.2. Pilnais kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. 1.daļa 9. Ekvivalents pārveidojums

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1.daļa 10. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1.daļa 11. Parabolas konstrukcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. 1.daļa 12. Kustības grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

5
20. 1.daļa 13. Kvadrātnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. 1.daļa 14. Darbības ar leņķiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1.daļa 15. Bisektrises konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1.daļa 16. Trapeces viduslīnija

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1.daļa 17. Katetes aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. 1.daļa 18. Trijstūra laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. 1.daļa 19. Kvadrātā ievilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: zema

2
27. 1.daļa 21. Taisnleņķa trijstūris ar perpendikulu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 1.daļa 20. Trijstūru vienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 1.daļa 22. Kuba šķautņu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
30. 1.daļa 23. Paralēlskaldņa tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. 1.daļa 24. Kombinatorika un varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. 1.daļa 25. Statistika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. 2.daļa 26. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
34. 2.daļa 27. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. 2.daļa 28. Virknes formulas iegūšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
36. 2.daļa 29. Pierādījums ģeometrijā

Grūtības pakāpe: augsta

4
37. 2.daļa 30. Kastes tilpums

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. 1. daļa Zināsanas un pamatprasmes algebrā I

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. 1. daļa Zināsanas un pamatprasmes algebrā II

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. 1.daļa Zināšanas un pamatprasmes ģeometrijā

Grūtības pakāpe: vidēja

16,2
4. 1.daļa Zināšanas un prasames kombinatorikā, statistikā, varbūtību teorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. 2.daļa Kompleksi uzdevumi algebrā

Grūtības pakāpe: augsta

8
6. 2.daļa Kompleksas problēmas ģeometrijā

Grūtības pakāpe: augsta

10

Materiāli skolotājiem